Telia / Fremtidens telekom

About This Project

Antall studenter: 24 stk

Oppdragslengde: En helg, fredag til søndag

Case: Telia ønsket å skape den ideelle mobiloperatør som skulle lanseres i 2016. Studentene utforsket mulighetsrommet med mobilt bredbånd, hvor målet var å se om de fant løsninger på hindrene forbrukere støter på.

Leveranse: Innsikt og konsepter som baserte seg på krysningspunktet mellom behov, trender, telekommunikasjon og servicetjeneste. Studentene fikk i oppgave å analysere kundereisen og fremskaffe innsikt om hvilke gap de kunne fylle. Konseptene som ble skapt var servicetjenester som løste et problem, eller dekket et ikke-eksisterende behov. Innsikten som ble fremskaffet gjennom denne workshopen er en del av inspirasjonen til Teila Sonera kampanjen “Roam like home”.

“Jeg bruker dette hver eneste dag!”

– Anne Gro Gulla, direktør i Telia Sonera.

Date
Category
Kreativ cup og workshop